Αμοιβολόγιο

  • Κεντρική
  • Γενικές πληροφορίες
  • Πληροφορίες προς τρίτους
  • Αμοιβολόγιο

Αμοιβολόγιο

του συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών  Έργων ΣΥΝ.Π.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΙΔΑΝΟΣ»

 

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών  Έργων ΣΥΝ.Π.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΙΔΑΝΟΣ», γνωστοποιεί σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 56 § 3 εδ. ε’ του ν. 2121/1993 το αμοιβολόγιο για την παρουσίαση στο κοινό (δημόσια εκτέλεση) φορέων ήχου και εικόνας ου ενσωματώνουν κινηματογραφικά έργα, τα συγγενικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των οποίων διαχειρίζεται μετά από ανάθεση των δικαιούχων παραγωγών οπτικοακουστικών έργων.

 

Α. Ξενοδοχεία
5 αστέρων: 15€ ανά δωμάτιο με συσκευή TV
4 αστέρων: 10€ ανά δωμάτιο με συσκευή TV
3 αστέρων και κάτω: 8€ ανά δωμάτιο με συσκευή TV
Κοινόχρηστοι χώροι 2€ /τ.μ.
Κοινόχρηστοι χώροι 1,20€ /τ.μ.
Κοινόχρηστοι χώροι 0,80€ /τ.μ.
Για επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο από έξι (6) μήνες ετησίως ισχύει έκπτωση 30% επί των ως άνω ποσών.

 

Β. Εστιατόρια, bar, καφενεία, καφετέριες (ΚΥΕ)
Εφ’ άπαξ ετήσια αμοιβή
Επιφάνεια έως 100 τ.μ. 150€
Επιφάνεια 101-200 τ.μ. 200€
Επιφάνεια 201-300 τ.μ. 250€
Επιφάνεια 301-400 τ.μ. 300€
Επιφάνεια 401-500 τ.μ. 350€
Επιφάνεια 501-600 τ.μ. 400€
Επιφάνεια 601-700 τ.μ. 450€
Επιφάνεια 701τ.μ. και άνω 500€
Για επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο από έξι (6) μήνες ετησίως ισχύει έκπτωση 30% επί των ως άνω ποσών.

 

Γ. Επιβατηγά πλοία
Εφ’ άπαξ ποσό ετησίως
Κρουαζιερόπλοια: 5€ ανά καμπίνα με συσκευή TV και 1,5€ /τ.μ. κοινόχρηστων χώρων.
Επιβατηγά πλοία εσωτερικής ακτοπλοΐας: 3€ ανά καμπίνα με συσκευή TV και 1€ /τ.μ. κοινόχρηστων χώρων._

© 2018 Iridanos.gr All rights reserved.